• امروز : یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Sunday - 1 October - 2023

بایگانی‌های بولتن - دفتر همکاری فناوری سفارت ایران پکن

۰۹مهر
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۴شهریور
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین شهریور ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۲۳مرداد
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۹مرداد
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۴مرداد
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۸تیر
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – تیر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – تیر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۵تیر
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – تیر ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – تیر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۶خرداد
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – خرداد ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – خرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۴خرداد
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – خرداد ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – خرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۷اردیبهشت
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۴اردیبهشت
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.