• امروز : چهارشنبه - ۲۹ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Wednesday - 17 April - 2024

بایگانی‌های بولتن - دفتر همکاری فناوری سفارت ایران پکن

۲۵فروردین
خبـرنامـه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن – فروردین ماه ۱۴۰۳

خبـرنامـه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن – فروردین ماه ۱۴۰۳

ماهنامه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن فروردین ماه 1403 منتشر شد.

۱۰اسفند
خبـرنامـه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۲اسفند
خبرنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبرنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۲۳بهمن
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۱۲بهمن
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۳بهمن
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۲۵دی
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۹دی
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۱۱آذر
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۵آذر
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۱۸آبان
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – آبان ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – آبان ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.