• امروز : چهارشنبه - ۲ فروردین - ۱۴۰۲
  • برابر با : Wednesday - 22 March - 2023

بایگانی‌های بولتن - دفتر همکاری فناوری سفارت ایران پکن

۰۴اسفند
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – اسفند ماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – اسفند ماه ۱۴۰۱

ماهنامه فناوری چین اسفند ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

۱۳دی
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – دی ماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – دی ماه ۱۴۰۱

ماهنامه فناوری چین دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

۱۱دی
خبـرنامـه صنایع هوافضای چیـن – دی ماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه صنایع هوافضای چیـن – دی ماه ۱۴۰۱

ماهنامه صنایع هوافضای چین دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

۰۶دی
فصلنامه سلامت و کشاورزی چین – پاییز ۱۴۰۱

فصلنامه سلامت و کشاورزی چین – پاییز ۱۴۰۱

فصلنامه سلامت و کشاورزی چین پاییز ۱۴۰۱ منتشر شد.

۲۴آذر
خبـرنامـه صنایع هوافضای چیـن – آذر ماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه صنایع هوافضای چیـن – آذر ماه ۱۴۰۱

ماهنامه صنایع هوافضای چین آذر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

۲۱آذر
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آذر ماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آذر ماه ۱۴۰۱

ماهنامه فناوری چین آذر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

۱۲آبان
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آبان ماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آبان ماه ۱۴۰۱

ماهنامه فناوری چین آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

۲۰شهریور
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۱

ماهنامه فناوری چین شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

۱۷شهریور
خبرنامه نفت و انرژی چین؛ شهریور ماه ۱۴۰۱

خبرنامه نفت و انرژی چین؛ شهریور ماه ۱۴۰۱

خبرنامه «نفت و انرژی چین»، جدیدترین رویدادهای این حوزه را به صورت ماهانه، منتشر می‌کند.

۲۲مرداد
خبرنامه نفت و انرژی چین؛ مردادماه ۱۴۰۱

خبرنامه نفت و انرژی چین؛ مردادماه ۱۴۰۱

خبرنامه «نفت و انرژی چین»، جدیدترین رویدادهای این حوزه را به صورت ماهانه، منتشر می‌کند.

۰۷مرداد
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – تیرماه ۱۴۰۱

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – تیرماه ۱۴۰۱

ماهنامه چین تیرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.