• امروز : پنج شنبه - ۱۰ خرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 30 May - 2024

بایگانی‌های بولتن - دفتر همکاری فناوری سفارت ایران پکن

۱۲اردیبهشت
خبرنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن – فروردین ماه ۱۴۰۳

خبرنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن – فروردین ماه ۱۴۰۳

ماهنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن فروردین ماه 1403 منتشر شد.

۲۰فروردین
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – اسفند ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – اسفند ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین اسفند ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۱۸فروردین
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – اسفند ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – اسفند ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین اسفند ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۱۴فروردین
فصلنامه سلامت و کشاورزی چین – زمستان ۱۴۰۲

فصلنامه سلامت و کشاورزی چین – زمستان ۱۴۰۲

فصلنامه سلامت و کشاورزی چین – زمستان 1402منتشر شد.

۱۰اسفند
خبـرنامـه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه هوش مصنوعی و صنعت تراشه چیـن بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۲اسفند
خبرنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبرنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چیـن بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۲۳بهمن
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۱۲بهمن
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – بهمن ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۳بهمن
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۲۵دی
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۹دی
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – دی ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.