• امروز : سه شنبه - ۱۴ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 5 December - 2023

بایگانی‌های بولتن - دفتر همکاری فناوری سفارت ایران پکن

۱۱آذر
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – آذر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۳آبان
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آبان ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – آبان ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۲۷مهر
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۹مهر
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۴مهر
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – مهر ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۳۰شهریور
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین شهریور ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۸شهریور
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین شهریور ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۴شهریور
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – شهریور ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین شهریور ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۲۳مرداد
خبرنامه صنعت خودروی چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنعت خودروی چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنعت خودروی چین مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۹مرداد
خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

خبرنامه صنایع هوافضای چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه صنایع هوافضای چین مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

۰۴مرداد
خبـرنامـه فنـاوری چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

خبـرنامـه فنـاوری چیـن – مرداد ماه ۱۴۰۲

ماهنامه فناوری چین مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.