دیپلماسی فناوری یکی از مولفه‌های مهم دیپلماسی در قرن جدید است.

کمک به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فناوری و نوآوری و توجه به تاثیر این دو در رشد اقتصادی و و ارتقای سطح زندگی مردم، از جمله دغدغه‌های هر دولتی است.

برخی منافع حاصل از این نوع همکاری عبارتند از:

• رشد صادرات محصولات دانش بنیان
• توسعه فناوری‌های نوین در کشور
• آگاهی از فناوری‌های نوظهور در دنیا
• امکان حضور و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی حوزه فناوری

 

دفتر همکاری فناوری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن